Fotogalérie

Jednota dôchodcov Unín

Členovia JD v Uníne sa dňa 19. marca 2011 zúčastnili divadelného prestavenia "Královny" v Senici.

Adventný koncert

V nedeľu 19. decembra 2010  farským kostolom svätého Martina znel spev ženskej speváckej skupiny Radosť, ktorá si pripravila pekný adventný koncert. Slovom sprevádzala Anna Reháková.

Žiaľ, decembrové nepríjemné počasie sa odzrkalilo v slabej účasti.

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Dňa 17. decembra 2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prvá fotografia zachytáva novozvolených poslancov a starostu obce.

Horný rad zľava: Roman Jankovič, Bc. Peter Regásek, Ladislav Pobuda, Mgr. Martin Hoferka Th.D., Lukáš Mihál a Juraj Drúžek

Dolný rad zľava: JUDr. Ján Štepánik, starosta obce Štefan Andel, Ján Palkovič, Ing. Anton Míšaný

Návšteva v Barborke

Klientov Barborky navštívili členovia speváckeho súboru Úsmev.

Adventný koncert

Spevácky súbor "Úsmev" dňa 12.12.2010 - adventný koncert v kostole sv. Martina spojený s vystúpením žiakov základnej školy. Slovom sprevádzala p. Anna Reháková.

Komunálne voľby - r.2010

Miestna volebná komisia

Voliči 27.11.2010

Október-mesiac úcty k starším

Nepracujúci starobní dôchodcovia sa stretli v nedeľu 17. októbra 2010 v kultúrnom dome na slávnosti Október - mesiac úcty k starším. Po krátkom kultúrnom programe pobavili prítomných senickí heligonkári.

Povodeň

V nedeľu 15. augusta 2010 dopoludnia našu obec po krátkej búrke zaplavila prívalová voda, ktorá narobila značné škody. Najviac bola poškodená zregulovaná časť unínskeho potoka. Voda sa valila novou ulicou, kde boli nánosy blata z poľa.

Fotografie z povodne a po nej.

Hodový futbalový turnaj

Poradie mužstiev: 1. Dolinka

                          2. Dedina

                          3. Záhumnie