Fotogalérie

Jednota dôchodcov Unín

Spevácky súbor "Úsmev" na vianočnom koncerte v Oreskom a Dubovciach 11. decembra 2011.

Medzinárodný deň padlých veteránov

Úctu padlým veteránom v dnešný deň 11.11.2011 o 11 hod. vzdali i občania našej obce, ktorí sa zúčastnili pietneho aktu. Venovali spomienku všetkým obetiam ozbrojených konfliktov dvoch svetových vojen. Pietny akt je odozvou na výzvu severotalianskeho mesta Rovereto, ktorú iniciovalo Francúzsko po skončení I. svetovej vojny a 11. 11. si pripomína "Deň padlých veteránov". Po príhovore starostu obce sa rozozvučali zvony.

Jednota dôchodcov Unín

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 23.10.2011 posedenie pre svojich členov pri príležitosti Mesiaca októbra - mesiaca úcty k starším. V kultúrnom programe sa okrem domácich účinkujúcich (deti z materskej školy a spevácky súbor Úsmev) predstavil i spevácky súbor z Modranky.

Jednota dôchodcov Unín

Členovia Jednoty dôchodcov v Uníne sa zúčastnili kúpeľného pobytu v Turčianskych Tepliciach s nástupom 17.10.2011

Jednota dôchodcov Unín

Okresná prehliadka seniorských speváckych súborov v Gbeloch, konaná dňa 8.10.2011, kde sa zúčastnila i spevácka skupina Úsmev.

Prezentácia

Členovia Jednota dôchodcov v Uníne sa dňa 21. septembra 2011 zúčastnili predvádzacej akcie, ktorú poriadala firma MEDI-vital Čachtice.

Hodový futbalový turnaj

Obecný úrad v spolupráci s TJ Unín usporiadal dňa 15. 8. 2011 IX. ročník hodového futbalového turnaja neregistrovaných hráčov o "Pohár starostu obce Unín". Zúčastnili sa mužstvá:

1. Nová ulica od zdravotného strediska a veľká strana

2. Dolinka - malá a veľká

3. Malá strana, cihelňa a záhumnie

Rozhodovali Vladimír Bilka a Peter Rusinko

Hody

SZCH v Uníne usporiadal v sobotu a nedeľu na hody výstavu zvierat v areáli základnej školy.

Hody

Sobotňajšie hodové popoludnie patrilo našej prípravke, ktorá odohrala futbalový zápas so svojími rovesníkmi TJ Letničie.