Fotogalérie

Výstava zákuskov

Dňa 29. 5. 2011 sa členky DÚŽ a JD v Uníne zúčastnili výstavy zákuskov v Petrovej Vsi.

Jednota dôchodcov Unín

"Kuchynský riad kedysi a dnes" - výstavka JD Unín dňa 20. marca 2011

Jednota dôchodcov Unín

Výročná členská schôdza - 20. marca 2011

Jednota dôchodcov Unín

Členovia JD v Uníne sa dňa 19. marca 2011 zúčastnili divadelného prestavenia "Královny" v Senici.

Adventný koncert

V nedeľu 19. decembra 2010  farským kostolom svätého Martina znel spev ženskej speváckej skupiny Radosť, ktorá si pripravila pekný adventný koncert. Slovom sprevádzala Anna Reháková.

Žiaľ, decembrové nepríjemné počasie sa odzrkalilo v slabej účasti.

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Dňa 17. decembra 2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prvá fotografia zachytáva novozvolených poslancov a starostu obce.

Horný rad zľava: Roman Jankovič, Bc. Peter Regásek, Ladislav Pobuda, Mgr. Martin Hoferka Th.D., Lukáš Mihál a Juraj Drúžek

Dolný rad zľava: JUDr. Ján Štepánik, starosta obce Štefan Andel, Ján Palkovič, Ing. Anton Míšaný

Návšteva v Barborke

Klientov Barborky navštívili členovia speváckeho súboru Úsmev.

Adventný koncert

Spevácky súbor "Úsmev" dňa 12.12.2010 - adventný koncert v kostole sv. Martina spojený s vystúpením žiakov základnej školy. Slovom sprevádzala p. Anna Reháková.