Fotogalérie

Prezentácia

Členovia Jednota dôchodcov v Uníne sa dňa 21. septembra 2011 zúčastnili predvádzacej akcie, ktorú poriadala firma MEDI-vital Čachtice.

Hodový futbalový turnaj

Obecný úrad v spolupráci s TJ Unín usporiadal dňa 15. 8. 2011 IX. ročník hodového futbalového turnaja neregistrovaných hráčov o "Pohár starostu obce Unín". Zúčastnili sa mužstvá:

1. Nová ulica od zdravotného strediska a veľká strana

2. Dolinka - malá a veľká

3. Malá strana, cihelňa a záhumnie

Rozhodovali Vladimír Bilka a Peter Rusinko

Hody

SZCH v Uníne usporiadal v sobotu a nedeľu na hody výstavu zvierat v areáli základnej školy.

Hody

Sobotňajšie hodové popoludnie patrilo našej prípravke, ktorá odohrala futbalový zápas so svojími rovesníkmi TJ Letničie.

Hody

V sobotu 13. 8. 2011 spestrili hodové popoludnie svojim vystúpením naše mladé mažoretky pod vedením Jana Petržalu ml. návštevníkom výstavy zvierat a na ihrisku TJ vystúpili počas prestávky medzi polčasmi futbalového zápasu prípravky s TJ Letničie.

Hody

Súťaž vo varení hodového guláša - areál TJ Unín - usporiadateľ TJ Unín a Obec Unín

Zúčastnilo sa 6 družstiev, hodnotila 5-členná komisia.

Unínska jedenástka 2011

Dňa 16. júla 2011 počas družobného stretnutia TJ Družstevník Unín a TJ Slavoj Moravany sa uskutočníla súťaž v kopaní pokutových kopov Unínska jedenástka. Zo 60 účastníkov  sa umiestnili na prvých pätnástich miestach a získali nasledovné ceny:

1. Peter Rusinko - reprezentačný dres SR

2. Peter Rehák ml. - dres SK Jablonec

3. Jozef Míšaný - dres FK Senica

4. Peter Rehák - suvenír s hodinami

5. Michal Ličko - suvenír s hodinami

6. Petr Ryšavý - suvenír s hodinami

Deň matiek

V nedeľu 8. mája 2011 sa konala v kultúrnom dome slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Kultúrnym programom potešili prítomných deti z materskej školy a žiaci nižších ročníkov základnej školy.

Detská olympiáda

Detská olympiáda 4. júna 2011 a jej účastníci