Fotogalérie

Vianočný stolnotenisový turnaj

V nedeľu 23. decembra 2012 sa konal v telocvični ZŠsMŠ Unín od 1300 hod. Vianočný stolnotenisový turnaj.

Adventné mikulášske poobedie

V nedeľu 9. decembra 2012 sa v kultúrnom dome rozliehali tóny dychovej hudby Unínčanky, rozvoniavala kapustnica a všetko dýchalo predvianočnou atmosférou a očakávaním príchodu sv. Mikuláša. Program spetrilo bábkové divadlo hrou "Ujek Ožgera kráľom" v podaní bábkohercov Záhoráckeho divadla v Senici. Po výbornej kapustnici bola možnosť ochutnať zákusky, dať si varené vínko alebo vianočný punč. Účastníci si mohli dokúpiť darčeky pod vianočný stromček alebo ochutnať vianočné oblátky a trubičky. Sviatočné popoludnie s programom a darčeky od sv.

Jednota dôchodcov Unín

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala v nedeľu 9. decembra 2012 výstavku pod názvom "Bábiky nášho detstva". Výstavka sa počas Adventného mikulášskeho poobedia v kultúrnom dome tešila veľkému záujmu návštevníkov. Na výstavku prispeli svojimi bábikami nielen dospelí, ale aj deti z tunajšej základnej a materskej školy svojimi prácami.

Medzinárodný deň padlých veteránov

Občania našej obce venovali spomienku všetkým obetiam ozbrojených konfliktov dvoch svetových vojen. Spomienkovej akcie sa zúčastnili i deti miestnej základnej školy a účastník vojny p. Florián Mihál, ktorý prítomným v krátkosti opísal svoje zážitky z toho obdobia. Po položení kvetov, zapálení kahancov sa rozozvučali zvony.

Akciu poriadala Jednota dôchodcov v Uníne.

Október-mesiac úcty k starším-posedenie

Dňa 21. októbra 2012 sa starobní dôchodcovia zišli v kultúrnom dome na posedení pri príležitosti osláv "Október - mesiac úcty k starším", ktoré poriadal Obecný úrad Unín.

Oslavy 620. výročia písomnej zmienky o obci Unín

9.9.2012 - nedeľa - prehliadka speváckych súborov

Oslavy 620. výročia písomnej zmienky o obci Unín

8.9.2012 - sobota

Obec v obrazoch - premietanie historických filmov a fotografií z obce spojená s prezentáciou novej publikácie Kalendárium obce Unín

Oslavy 620. výročia písomnej zmienky o obci Unín

7.9.2012 - Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva