Fotogalérie

JD

JD v Uníne v spolupráci s obecným úradom usporiadali dňa 11. 11. 2013 o 11,00 hod. spomienku na padlých vojakov. Po slávnostnom príhovore sa rozozvučali zvony.

JD

Jednota dôchodcov usporiadala 27. októbra 2013 pre svojich členov posedenie "Úcta k starším", čím spestrila dôchodcom nedeľné popoludnie.

JD - výstava

JD v Uníne usporiadala dňa 27. 10. 2013 výstavku "Krása v obrazoch". Na výstavku prispeli i žiaci základnej školy a p. Jarmila Kollárová svojimi obrazmi. Aj klienti DSS Barborka na výstavku prispeli svojimi prácami.

Rozprávkový pochod

V sobotu 8. júna 2013 sa uskutočnil rozprávkový pochod po obci. Tí mladší sa aktívne zúčastnili, starší len prizerali.

Búrka

V noci 2. mája 2013 sa prehnala nad obcou búrka, ktorá narobila škody na súkromnom i obecnom majetku.

V piatok dopoludnia okolo 10,30 hod. opätovne silný dážď znásobil už vzniknuté škody.

DHZ Unín

V sobotu 4. mája 2013 oslávili naši hasiči 125. výročie založenia DHZ v obci Unín. Sprievodom od hasičskej zbrojnice sa presunuli k soche sv. Floriána a potom do farského kostola sv. Martina na slávsnostnú sv. omšu.

Mládežnícky koncert

V nedeľu 5. mája 2013 sa konal vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne koncert mládežníkov z Holíča.

Jednota dôchodcov Unín

Z výročnej členskej schôdze.

Jednota dôchodcov Unín

V nedeľu 10. marca 2013 sa uskutočnila výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Uníne. Zároveň pripravili pre svojich členov a širokú verejnosť v zasadačke kultúrneho domu Výstavu kufrov, kabeliek a peňaženiek.

Fašiangy

Fašiangy 9. februára 2013