Fotogalérie

Zimný nohejbalový turnaj

Dňa 9. 1. 2016 sa v telocvični konal ďalší ročník zimného nohejbalového turnaja. Za účasti siedmych  družstiev  po celodennom maratóne zápasov  skončilo na treťom mieste družstvo Nohejbal team Unín. Cenu za druhé miesto si odnieslo družstvo Mariňáci. Víťazom turnaja a cenu za prvé miesto si od starostu obce prevzalo družstvo Legionárov. Najužitočnejším hráčom turnaja bol vyhlásený Pavol Šebesta.

Vianočný stolnotenisový turnaj

V nedeľu 27. decembra 2015 sa v telocvični základnej školy uskutočnil už 16. vianočný stolnotenisový turnaj "O pohár starostu obce". V štyroch kategóriách systémom „každý s každým“ bolo odohratých  66 zápasov.

V kategórii detí na prvom mieste skončil Štefan Vach ml., na druhom David Vach a na treťom mieste skončil Marek Rehák.

V kategórii nad 50 rokov sa víťazom stal Štefan Vach, na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Jakubáč a na treťom Štefan Andel.

"S čertama neni žádná sranda"

Centrum voľného času Dubovce a miestny divadelný spolok Dubovce odohrali v nedeľu 13. decembra 2015 v Kultúrnom dome Unín divadelné predstavenie známej rozprávky "S čerty nejsou žerty" pod názvom "S čertama neni žádná sranda".

Divadlo malo veľký úspech hlavne u tých najmenších divákov. Herci, prevažde deti, predviedli pekné herecké výkony.

Adventné mikulášske poobedie

V nedeľu 6. decembra 2015 sa v Kultúrnom dome Unín konalo Adventné mikulášske poobedie. Návštevníkov uvítala už pred kultúrnym domom svojími tónmi dychová hudba Unínčanka. Ochotnícke divadlo z Borského Mikuláša pre deti pripravilo "Zimnú rozprávanku". Potom do víru disko tanca vyzvala všetky deti Peťka. Svojou návštevou poctil všetky deti sv. Mikuláš v sprievode anjela a čertíka a deťom odovzdal balíček sladkostí.

Sladká nedzela

V nedeľu 29. novembra 2015 členky Jednoty dôchodcov a Únie žien reprezentovali svoje organizácie a obec na akcii "Sladká nedzela" v Gbeloch.

Pietny akt

Jednota dôchodcov Unín a Obecný úrad Unín dňa 11. 11. 2015 o 11.11 hod. pri pomníku padlých usporiadali pietny akt. Zúčastnili sa občania obce, žiaci zo základnej školy a klienti Zariadenia Barborka. Predsedníčka jednoty dôchodcov, p. Štefana Jurigová privítala prítomných a predniesla krátky príhovor. Svojim príhovorom občanov pozdravil aj starosta obce Ján Palkovič, ktorý ozrejmil prítomným prečo sa táto slávnosť koná a kde má svoje korene. Kristína Danielová predniesla pri tejto príležitosti báseň.

Pietny akt

V nedeľu 1. novembra 2015 na Sviatok všetkých svätých Obecný úrad Unín a Rímskokatolícky farský úrad Unín usporiadali na miestnom cintoríne "Pietny akt k pamiatke zosnulých".

Úcta k starším

Jednota dôchodcov usporiadala pre svojich členov posedenie pri príležitosti mesiaca október "Úcta k starším"

Jednota dôchodcov

V nedeľu 11. októbra 2015 Jednota dôchodcov v Uníne pripravila výstavku pod názvom "Plody našich záhrad", ktorá bolo popri kultúrnom programe pri príležitosti "Úcty k starším" pekným spestrením nedeľného popoludnia.