Fotogalérie

JD

Jednota dôchodcov v Uníne sa 2. mája 2014 zúčastnila výstavy kvetín Flóra Bratislava (1. foto) a 22. júla 2014 sa kúpali vo Vincovom lese (2. foto).

JD

V nedeľu 23. marca 2014 sa konala výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Uníne.

JD - výstava

"Krása z našich truhlíc" - pod týmto názvom sa niesla výstavka poriadaná 23. marca 2014 Jednotou dôchodcov v Uníne.

JD - výstava

Pri príležitosti Mikulášskeho poobedia 8. decembra 2013 bol pred Kultúrnym domom v Uníne k nahliadnutiu živý Betlehém, poobedie spestrila dychová hudba Unínčanka, prišiel sv. Mikuláš so sprievodom, Jednota dôchodcov pripravila výstavku "Chlapci - hračky nášho detstva" a účastníci sa po krátkom kultúrom programe a bábkovom divadle mohli posilniť vianočným punčom, kapustnicou a pochutnať si na vianočných oblátkach a zákuskoch.

JD

JD v Uníne v spolupráci s obecným úradom usporiadali dňa 11. 11. 2013 o 11,00 hod. spomienku na padlých vojakov. Po slávnostnom príhovore sa rozozvučali zvony.

JD

Jednota dôchodcov usporiadala 27. októbra 2013 pre svojich členov posedenie "Úcta k starším", čím spestrila dôchodcom nedeľné popoludnie.

JD - výstava

JD v Uníne usporiadala dňa 27. 10. 2013 výstavku "Krása v obrazoch". Na výstavku prispeli i žiaci základnej školy a p. Jarmila Kollárová svojimi obrazmi. Aj klienti DSS Barborka na výstavku prispeli svojimi prácami.

Rozprávkový pochod

V sobotu 8. júna 2013 sa uskutočnil rozprávkový pochod po obci. Tí mladší sa aktívne zúčastnili, starší len prizerali.

Búrka

V noci 2. mája 2013 sa prehnala nad obcou búrka, ktorá narobila škody na súkromnom i obecnom majetku.

V piatok dopoludnia okolo 10,30 hod. opätovne silný dážď znásobil už vzniknuté škody.

DHZ Unín

V sobotu 4. mája 2013 oslávili naši hasiči 125. výročie založenia DHZ v obci Unín. Sprievodom od hasičskej zbrojnice sa presunuli k soche sv. Floriána a potom do farského kostola sv. Martina na slávsnostnú sv. omšu.