Fotogalérie

JD - Výstava úžitkového lisovaného skla

Jednota dôchodcov usporiadala v nedeľu 26. októbra 2014 výstavku lisovaného úžitkového skla.

JD

Spevácky súbor JD Unín  "Úsmev" sa dňa 11. 10. 2014 zúčastnil Rigionálnej prehliadky speváckych súborov

JD

Jednota dôchodcov sa dňa 11. 11. 2014 zúčastnila pietneho aktu pri pomníku padlých

JD

Jednota dôchodcov poriadala dňa 3. 9. 2014 zájazd na Turzovku a 16. 9. 2014 na púť seniorov do Šaštína.

Oslava životného jubilea "100 rokov"

Dňa 20. augusta 2014 sa dožila naša spoluobčianka, pani Štefánia Drúžková krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti obec pripravila slávnosť, kde jubilantke kultúrnym programom spestrili starobu domáce spevácke skupiny a mladé nádejné speváčky Ema Vaculková a Veronika Stieranková. Celú slávnosť hovorenýn slovom dotvárala Anna Reháková. Po zápise do pamätnej knihy obce prijímala oslávenkyňa gratulácie od riaditeľky školy Mgr. Vaňkovej, kde ako školníčka pôsobila 39 rokov, prítomných zástupcov spoločenských organizácií v obci a ostatných prítomných spoluobčanov.

JD

Jednota dôchodcov v Uníne sa 2. mája 2014 zúčastnila výstavy kvetín Flóra Bratislava (1. foto) a 22. júla 2014 sa kúpali vo Vincovom lese (2. foto).

JD

V nedeľu 23. marca 2014 sa konala výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Uníne.

JD - výstava

"Krása z našich truhlíc" - pod týmto názvom sa niesla výstavka poriadaná 23. marca 2014 Jednotou dôchodcov v Uníne.

JD - výstava

Pri príležitosti Mikulášskeho poobedia 8. decembra 2013 bol pred Kultúrnym domom v Uníne k nahliadnutiu živý Betlehém, poobedie spestrila dychová hudba Unínčanka, prišiel sv. Mikuláš so sprievodom, Jednota dôchodcov pripravila výstavku "Chlapci - hračky nášho detstva" a účastníci sa po krátkom kultúrom programe a bábkovom divadle mohli posilniť vianočným punčom, kapustnicou a pochutnať si na vianočných oblátkach a zákuskoch.

JD

JD v Uníne v spolupráci s obecným úradom usporiadali dňa 11. 11. 2013 o 11,00 hod. spomienku na padlých vojakov. Po slávnostnom príhovore sa rozozvučali zvony.