Fotogalérie

Jednota dôchodcov

V pondelok 8. apríla 2019 usporiadala Jednota dôchodcov v Uníne brigádu v okolí jaskynky Panny Márie lurdskej pri dome smútku.

Novonarodení v roku 2018

Sobota 23. februára 2019 bola slávnostným dňom pre detičky narodené v našej obci v roku 2018. Bolo ich len 6, z toho 3 dievčatá a 3 chlapci. V obradnej sieni obecného úradu ich privítal starosta obce Ján Palkovič.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa zišla 5. marca 2019 na výročnej členskej schôdzi. Pri tejto príležitosti usporiadala výstavku krojov a jeho súčastí pod názvom "Krása našich krojov".

Jasličková slávnosť 2018

Na 1. sviatok vianočný sa naše deti pod vedením Katky Petrášovej a Veroniky Stierankovej predstavili krátkym programom v kostole sv. Martina.

Adventná dedina

V nedeľu 9. decembra 2018 sa v kultúrnom dome konala "Adventná dedina".

Červené maky

Dňa 9. novembra 2018 o 11.11 hod. sa uskutočnila pri pomníku padlých spomienka na padlých v svetových vojnách krátkym programom a položením kytice červených makov. Zúčastnili sa členovia Jednoty dôchodcov, žiaci miestnej školy, zo sociálneho zariadenia Barborka a ostatní občania. Akciu zahájila príhovorom p. Štefana Jurigová, predsedníčka Jednoty dôchodcov. Liana Pechová zarecitovala a starosta obce svojim príhovorom celú akciu ukončil.

Odhalenie pamätnej dosky

Obecný úrad Unín, Rímskokatolícky farský úrad Unín a Rodinné spoločenstvo z Bratislavy si dňa 30. októbra 2018 uctili unínskeho rodáka, Don Andreja Dermeka odhalením pamätnej dosky na kaplnke sv. Barbory.

Pietny akt k pamiatke zosnulých

Na sviatok Všetkých svätých sa na miestnom cintoríne konal "Pietny akt k pamiatke zosnulých"

Posedenie dôchodcov

Obecný úrad Unín usporiadal dňa 28. 10. 2018 v kultúrnom dome posedenie pre dôchodcov. V programe sa predstavil mužský spevácky zbor Kúcané.

Turistické značky a smerníky

Inštalovanie turistickej značky a smerníkov

K turistickému pochodu „Senická mašírovka“ bola na kopci Borovištia inštalovaná turistická značka so smerníkmi. Zároveň bolo vykonané turistické značenie „zelenou značkou“ na Zámčisko a do Smrdák.