Fotogalérie

Jednota dôchodcov

Výbor Jednoty dôchodcov v Uníne dňa 5. februára 2020 odovzdala do sociálneho zariadenia v obci - Barborka

sošku Panny Márie

Nohejbalový turnaj 3-členných družstiev

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie pri Obecnom úrade v Uníne usporiadala v nedeľu 5. januára 2020 v telocvični ZŠ s MŠ nohejbalový turnaj 3-členných družstiev.

Trojkráľový turistický pochod

V pondelok 6. januára 2020 usporiadala Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie pri Obecnom úrade v Uníne "Trojkráľový turistický pochod" k Hoštecnej studničke.

Vianočný stolnotenisový turnaj

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie uskutočnila dňa 28. decembra 2019 v telocvični ZŠ s MŠ Unín "Vianočný stolnotenisový turnaj"

Dobrá novina 2019

Aj tento rok prebiehalo koledovanie Dobrej noviny v našej obci. Na Slovensku je to už 25.ročník a tohtoročná téma koledovania bola „Buďme požehnaní(m)“. Výťažok z koledovania poputuje do africkej Kene - Turkany.

V našej obci sa koledovalo v nedeľu 29. 12. 2019 od 13.hodiny a vyzberalo sa 863,- €.

Jasličková slávnosť 2019

Na 2. deň vianočný, 26. decembra 2019 sa vo Farskom kostole sv. Martina konala jasličková slávnosť pod vedením Katky Petrášovej.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa zúčastnila na "Sladkej nedzeli" v Gbeloch, kde ponúkala svoje výrobky - zákusky.

Vianočný koncert

Spevácka skupina Radosť v nedeľu 15. decembra 2019 vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne potešila návštevníkov vianočným koncertom.

Mikulášske poobedie

Už tradičná akcia – Mikulášske poobedie sa v tomto roku konalo 8. decembra  v priestoroch parku pri obecnom úrade, nakoľko priestory kultúrneho domu sú v rekonštrukcii. Počasie bolo na tento decembrový čas úžasné, slniečko svietilo a obohatilo tak sviatočnú atmosféru. Členovia DT klubu, hasiči a športovci postavili priestranný stan, v ktorom jednotlivé spoločenské organizácie v obci, Domov Barborka a rôzni predajcovia ponúkali na predaj svoje výrobky.

Relikvia Don Bosca

Rímskokatolícky farský úrad Unín v nedeľu 24. novembra 2019 pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod. vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne prijal relikvie sv. Dona Jána Bosca. Relikvia bola farnosti darovaná z pozostalosti profesora ThDr. Andreja Dermeka, SDB.