Fotogalérie

Pamiatka zosnulých

V podvečer pamiatky zosnulých na Sviatok všetkých svätých 1. novembra 202 sa konala spomienka na všetkých zosnulých. Už tradične vzdávame poctu našim zosnulým a spomíname menovite na tých, ktorí nás opustili v období od novembra minulého roka do novembra roka bežného. Tento krát ich bolo až 17. 

Sadenie líp

DT Klub Unín v spolupráci s DHZ sadili v sobotu 23. októbra 2021 lipy pri Panne Márii na cihelni a v Chrástke.

Šarkaniáda 2021

V nedeľu 24. októbra 2021 sa na bývalom smetisku nad obcou vznášalo 21 pestrofarebných šarkanov. Počasie bolo krásne, slnečné a dostatočne aj pofukoval teplý vetrík, ktorý šarkanov vyzdvihol do takej výšky, že niektorých bolo vidieť už z dediny.

Jednota dôchodcov

Výbor Jednoty dôchodcov v Uníne dňa 5. februára 2020 odovzdala do sociálneho zariadenia v obci - Barborka

sošku Panny Márie

Nohejbalový turnaj 3-členných družstiev

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie pri Obecnom úrade v Uníne usporiadala v nedeľu 5. januára 2020 v telocvični ZŠ s MŠ nohejbalový turnaj 3-členných družstiev.

Trojkráľový turistický pochod

V pondelok 6. januára 2020 usporiadala Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie pri Obecnom úrade v Uníne "Trojkráľový turistický pochod" k Hoštecnej studničke.

Vianočný stolnotenisový turnaj

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie uskutočnila dňa 28. decembra 2019 v telocvični ZŠ s MŠ Unín "Vianočný stolnotenisový turnaj"

Dobrá novina 2019

Aj tento rok prebiehalo koledovanie Dobrej noviny v našej obci. Na Slovensku je to už 25.ročník a tohtoročná téma koledovania bola „Buďme požehnaní(m)“. Výťažok z koledovania poputuje do africkej Kene - Turkany.

V našej obci sa koledovalo v nedeľu 29. 12. 2019 od 13.hodiny a vyzberalo sa 863,- €.

Jasličková slávnosť 2019

Na 2. deň vianočný, 26. decembra 2019 sa vo Farskom kostole sv. Martina konala jasličková slávnosť pod vedením Katky Petrášovej.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa zúčastnila na "Sladkej nedzeli" v Gbeloch, kde ponúkala svoje výrobky - zákusky.