Dobrá novina 2019

Aj tento rok prebiehalo koledovanie Dobrej noviny v našej obci. Na Slovensku je to už 25.ročník a tohtoročná téma koledovania bola „Buďme požehnaní(m)“. Výťažok z koledovania poputuje do africkej Kene - Turkany.

V našej obci sa koledovalo v nedeľu 29. 12. 2019 od 13.hodiny a vyzberalo sa 863,- €.

Dobrá novina 2019