Dobrá novina

Na sviatok Troch kráľov 6. januára 2017 v rámci „Dobrej noviny“ navštívili zapísané rodiny koledníci Alica Glogovská, Ema Vaculková, Adriana Straková, Adrianka Lukáčová, Lianka Pechová, Karinka Husárová, Sárka Chocholáčková, Katka Petrášová a Samko Cvečka.

Kolendíci dúfajú, že svojou návštevou všetkých potešili a spríjemnili sviatočné trojkráľové poobedie, čím  prispeli k slávnostnému ukončeniu vianočných sviatkov.

Dobrá novina