DHZ Unín

V sobotu 30. apríla 2016 sa členovia DHZ Unín zúčastnili púte hasičov na Hostýne. Hostýn je kopec v Hostýnskych vrchoch, na ktorom sa nachádza významné mariánske pútnické miesto. Komplex zahŕňa baziliku Nanebovzatia Panny Márie, ubytovne pre pútnikov, krížovú cestu Dušana Jurkoviča, veternú elektráreň a vyhliadkovú vežu.

DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín
DHZ Unín