Detský maškarný ples

V nedeľu 24. januára 2016 usporiadal Slovenský zväz chovateľov v Uníne tradičný maškarný ples pre deti. V kultúrnom dome sa pred 14.00 hod. začali schádzať princezné, víly, kovboji, zvieratká všetkých druhov a rôzne iné masky, aby pri tónoch hudby predviedli svoje tanečné kreácie. Organizátori zabezpečili bohatú tombolu a občerstvenie. Deti mali možnosť vyšantiť sa.

Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples
Detský maškarný ples