Demokratická únia žien

Základná organizácia Únie žien v Uníne má k 1. 10. 2019 128 členiek. Výbor ÚŽ pracuje v zložení:

Predsedníčka: Danka Vaculková

Podpredsedníčka: Darina Pechová

Pokladníčka: Anna Danielová

Štefana Jurigová

Terézia Michálková

Mária Drúžková

Mária Flamíková

Jarmila Krempová

Anna Glogovská

Miestnu svadobku, ktorá je umiestnená v kultúrnom dome obhospodarujú: Darina Pechová, Terézia Michálková a Jarmila Krempová.