Červené maky

Dňa 9. novembra 2018 o 11.11 hod. sa uskutočnila pri pomníku padlých spomienka na padlých v svetových vojnách krátkym programom a položením kytice červených makov. Zúčastnili sa členovia Jednoty dôchodcov, žiaci miestnej školy, zo sociálneho zariadenia Barborka a ostatní občania. Akciu zahájila príhovorom p. Štefana Jurigová, predsedníčka Jednoty dôchodcov. Liana Pechová zarecitovala a starosta obce svojim príhovorom celú akciu ukončil.

Červené maky
Červené maky
Červené maky
Červené maky
Červené maky
Červené maky
Červené maky
Červené maky
Červené maky