Želanie

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania

v dnešnej hektickej dobe sú pre nás každé sviatky časom, ktorý viac ako inokedy v priebehu roka môžeme stráviť v príjemnej atmosfére s rodinou, blízkymi a priateľmi.

Blížiace sa sviatky sú symbolom viery a signálom prichádzajúcej jari. Symbolika nádeje a odkaz tradičných hodnôt v nás počas týchto dní umocňujú vieru a upevňujú tradície, ktoré sme si osvojili od svojich rodičov a starých rodičov a rovnako by sme ich mali priblížiť našim deťom a vnúčatám. Tak, aby sme zachovali zvyky a obyčaje v obciach, folklór i kultúru, ktoré patria k našim regiónom a celej krajine.

Dovoľte nám, aby sme Vám zaželali príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, nech tieto sviatočné dni sú pre Vás a Vašich blízkych obdobím radosti a oddychu.

                                                                            Starosta obce a pracovníci Obecného úradu Unín