Zájazd

Oznamujeme občanom, ktorí ešte majú záujem o nákupný zájazd do Poľska, ktorý sa uskutoční 20.11.2010, aby sa prihlásili u p.Jaroslava Pukančíka po 18.00 hod. na zdravotnom stredisku, alebo telefonicky na č.tel. 0904 698 203. Poplatok je 20,- € na osobu.