Zájazd

O polnoci z piatka na sobotu 20.11.2010  od pohostinstva odchádza autobus na nákupný zájazd do Poľska. Poplatok na jednu osobu je 20,- EUR. Záujemci sa môžu prihlásiť telefonicky na č.tel. 0904 698 203 alebo osobne po 18.00 hod. u p. Jaroslava Pukančíka na zdravotnom stredisku najneskôr do nedele 31.10.2010.