Vývoz TKO

Oznamujeme, že v štvrtok 8. apríla 2021 bude v našej obci vývoz TKO. Budú vyvezené len nádoby so zelenými nálepkami pre rok 2021. Zároveň sa zakazuje k odpadovým nádobám vykladať odpad vo vreciach. Tí občania, ktorí nemajú uhradené poplatky za odpad na rok 2021 nebudú mať odpad vyvezený.