Vývoz TKO

V štvrtok 23. januára 2020 bude v našej obci vývoz smetí - teda zmesového komunálneho odpadu. Prosíme občanov, ktorí vyložili omylom na vývoz už plasty, aby vrecia s týmto odpadom nenechávali na ulici, ale dali ho späť domov, lebo separovaný odpad sa bude zberať až 30. januára 2020. Ďakujeme.