Vývoz TKO

V štvrtok 14. marca 2019 bude v našej obci vývoz TKO.

Zároveň prosíme, aby ste doplnili nádoby so sklom. Do týchto nádob nepatrí porcelán, preto Vás prosíme, aby ste triedili sklo zvlášť a porcelán treba dať do komunálneho odpadu. Inak je znehodnotené aj všetko sklo. Vývoz skla z obce bude v piatok 15. marca 2019.