Vývoz

Oznamujeme občanom, že v piatok 30. septembra 2022 v poobedňajších hodinách bude na zbernom dvore pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad. Môžete tam v piatok od 14.00 do 18.00 hod. alebo v sobotu 1. októbra 2022 v čase od 8.00 do 14.00 hod. zaviezť odpad, ktorý sa inak v obci neseparuje. Nepatrí tam nebezpečný odpad a stavebná suť.