Vývoz

Oznamujeme občanom, že kontajner na veľkoobjemový odpad bude na zbernom dvore v našej obci pristavený v piatok 9. apríla 2021 v poobedňajších hodinách. Môžete sem v piatok odpoludnia v čase od 12.00 do 18.00 hod. alebo v sobotu dopoludnia od 8.00 do 14.00 hod. vyviezť odpad, ktorý sa v obci bežne neseparuje. Na zberný dvor je do odvolania zakázané vyvážať stavebnú suť.