Vývoz

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude v sobotu 10. októbra 2020 zatvorený. V piatok 16. októbra 2020 bude v odpoludňajších hodinách na zbernom dvore pripravený kontajner na veľkoobjemový odpad. Prosíme, aby ste si odpad pripravili a potom v piatok odpoludňa alebo v sobotu zaviezli na zberný dvor.