Vývoz

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 24. októbra 2019 sa bude z obce vyvážať sklo. Prosíme, aby ste doplnili nádoby so sklom. Zároveň prosíme, aby ste do skla nedávali porcelán, zrkadlá, autosklá a drôtené sklá, tieto sem nepatria. Tie je treba dať do komunálneho odpadu. Za pochopenie ďakujeme.