Vývoz

Oznamujeme občanom, že dňa 11.júla 2019 sa bude v našej obci zberať separovaný odpad (papier, plasty, plechovice). Prosíme, aby ste si odpad pripravili a potom v štvrtok ráno vyložili zaviazané vrecia s odpadom pred svoje domy.