Vývoz

Oznamujeme, že 13. júna 2019 sa bude v našej obci zberať separovaný odpad (plasty, papier a plechovice). Prosíme, aby ste si odpad pripravili a potom v štvrtok ráno vyložili zaviazané vrecia s odpadom pred svoje domy.

Zároveň sa v tento deň bude z obce vyvážať sklo. Prosíme, aby ste doplnili nádoby so sklom. Prípadne aby ste tabuľové sklo vyložili v stredu k týmto nádobám. Nepatrí sem porcelán, autosklo a zrkadlá.