Vývoz

V štvrtok 7. marca 2019 bude v našej obci vývoz separovaného odpadu (plasty, papier, plechovice). Prosíme, aby ste si odpad pripravili a v štvrtok ráno vyložili zaviazané vrecia pred svoje domy.

Zároveň prosíme, aby ste doplnili nádoby so sklom. Do týchto nádob nepatrí porcelán, preto Vás prosíme, aby ste triedili sklo zvlášť a porcelán treba dať do komunálneho odpadu. Inak je znehodnotené aj všetko sklo.