Vývoz

Oznamujeme občanom, že v sobotu 1. septembra 2018 bude na zbernom dvore pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad. Prosíme občanov, aby si odpad pripravili a potom v sobotu priviezli na zberný dvor. Do kontajnera patrí len odpad, ktorý sa inak v obci neseparuje. Preto Vás prosíme, aby ste odpad, ktorý sem nepatrí na zberný dvor nezvážali.