Vývoz

Oznamujeme, že na budúci týždeň v štvrtok, t. j. 16. augusta 2018 sa bude z obce vyvážať separovaný odpad (plasty, papier, plechovice) aj tuhý komunálny odpad. Prosíme, aby ste si separovaný odpad pripravili a potom v štvrtok ráno vyložili zaviazané vrecia pred svoje domy.