Vývoz

Oznamujeme občanom, že v piatok 6. apríla 2018 bude na zberný dvor dovezený kontajner na veľkoobjemový odpad. Prosíme, aby ste si odpad pripravili a potom v piatok odpoludnia alebo v sobotu 7. apríla 2018 priviezli na zberný dvor. Nepatrí sem odpad, ktorý sa inak bežne v obci separuje.

Zberný dvor bude otvorený v piatok 6. 4. 2018 od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Tento víkend nevozte na zberný dvor haluzovinu, len odpad do veľkoobjemového kontajnera. Kontajner na haluzovinu bude k dispozícii na budúcu sobotu t. j. 14. apríla 2018.