Výsledky volieb do obecnej samosprávy v obci Unín

 

Celkom bolo vo volebnom okrsku zapísaných    952 voličov

Zúčastnilo sa                                                  647 voličov

Účasť voličov v %                                             67,96

Počet platných hlasov pre starostu                     635

Počet platných hlasov pre obecné zastupiteľstvo  622

 

Starostom obce Unín sa pre ďalšie volebné obdobie stal

Štefan Andel – počet získaných hlasov               462

Ostatní kandidáti na starostu obce získali nasledovný počet hlasov:

Ľubica Jurkovičová                                           112

Peter Regásek                                                  61

 

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:

1. Ján Palkovič                                                               396

2. Th.D. Martin Hoferka                                               365

3. Ing. Anton Míšaný                                                    279

4. JUDr. Ján Štepánik                                                   278

5. Lukáš Mihál                                                                 265

6. Juraj Drúžek                                                               241

7. Peter Regásek                                                           194

8. Ladislav Pobuda                                                         193

9. Roman Jankovič                                                         191

Keďže na 9. a 10. mieste mali kandidáti rovnaký počet hlasov, rozhodlo sa žrebovaním a postúpil Roman Jankovič. Mgr. Margita Vaculová sa tak stala prvou náhradníčkou.

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení do obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Margita Vaculová                                    191

2. Ján Hladký                                                   185

3. Milan Vanek                                                  172

4. Mgr. Pavlína Matulová                                    158

5. Pavel Benkovič                                              151

6. Ivan Flamík                                                  136

7. Róbert Straka                                                131

8. Anna Vaňková                                               129

9. Oľga Potreská                                               126

10. Darina Pechová                                           119

11. Ján Potreský                                                 90

12. Hana Slobodová                                            83

13. Zlata Machová                                              80

14. Júlia Valentovičová                                        53

15. Mária Fehérová                                             46

Novozvolenému starostovi a obecnému zastupiteľstvu prajeme veľa zdravia, síl a úspechov v ich náročnej práci k spokojnosti všetkých občanov našej obce.