Voľby 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných 10.11.2018 v Uníne

počet voličov zapísaných v zozname voličov 1008, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 457, účasť voličov vyjadrená v percentách 45,33 %, počet voličov, ktorí odovzdali obálku 457, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 362, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 446

Za starostu obce bol zvolený:

Ján Palkovič, NEKA                                                   362 hlasov

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1.      Ing. Dušan Petráš, NEKA                                   316 hlasov
2.     Peter Khúla, NEKA                                             315
3.     Bc. Juraj Ondráš, NEKA                                      304
4.    Mgr. Peter Regásek, KDH                                    245
5.     Bc. Ferdinand Fagan, NEKA                                230
6.    Bc. Štefan Vach, KDH                                         224
7.     Róbert Straka, SMER-SD, SNS, MOST-HÍD           204
8.    Anton Mihál ml., KDH                                          195
9.    Ing. Peter Štetina, KDH                                      193
Náhradníkmi sa stali:
1.      Štefana Jurigová, KDH                                      192 hlasov
2.     Mária Ovečková, KDH                                          86