Upozornenie - oznam

Vážení spoluobčania,

na základe rozhodnutia krízového štábu vlády SR dnešným dňom sa zavádza povinnosť mať ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, na verejnosti. Žiadame všetkých občanov, aby dané nariadenie dôsledne a bezpodmienečne rešpektovali. Kto nemá ochranné rúško, nech sa prihlási na obecnom úrade. Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu je potrebné, aby sa občania nezdržiavali zbytočne na verejnosti, dodržiavali nariadenia krízové štábu vlády SR.

Oznamujeme, že do konca mesiaca marec je zatvorená lekáreň v našej obci. Na dverách lekárne sú uvedené telefónne čísla, cez ktoré je možnosť objednať lieky. Najbližšia otvorená lekáreň je v Štefanove. Kto by mal problém s dovozom liekov, nech to oznámi na obecnom úrade.

Ešte raz žiadame všetkých občanov, seniorov, mládež, aby rešpektovali opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, chránili seba ale aj ostatných spoluobčanov.

Za pochopenie ďakujeme