Upozornenie

Obecný úrad vykonáva zimnú údržbu cestných komunikácií v obci. Vzhľadom k sústavnému parkovaniu na cestách, najmä na malej dolinke, na IBV Záhumenice za kostolom a na Pustom, upozorňujeme, že je takto údržba znemožnená. Žiadame občanov, aby si svoje motorové vozidla odparkovali z cestných komunikácií a parkovali vo vjazdoch.