Upozornenie

Upozorňujeme občanov, že v poslednom čase sa objavujú opätovne ponuky na odkúpenie pozemkov v k. ú. Unín a k. ú. Sedlište od rôznych právnických aj fyzických osôb. Prosíme, ak máte záujem pozemky odpredať, aby ste si zistili viac o kupujúcom, čím sa vyhnete zbytočným nepríjemnostiam.