Upozornenie

Vážení spoluobčania, na základe spolupráce polície a odboru starostlivosti o životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva v uplynulom týždni boli zistené nezákonné uloženia stavebného odpadu v našom katastri. Osoby, ktoré tento odpad vyviezli boli zistené a konfrontované. Odpad museli odviezť na vlastné náklady. V prípade zistenia takýchto situácií, čiže nezákonného ukladania akýchkoľvek odpadov mimo určených miest bude konať enviropolícia PZ SR v spolupráci s okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie. Za takéto uloženie odpadu môže byť naplnená skutková podstata trestného činu, alternatívne uložená pokuta do výšky 2.500,- €.