Upozornenie

Upozorňujeme občanov, že na cintoríne sú smerom k novej bytovej výstavbe umiestnené kontajnery na separovaný odpad. Prosíme, aby ste odpad triedili a dávali do týchto kontajnerov. Je smutné, že niektorým z vás nerobí problém vyhodiť vyhorené kahance a odpad pod nástenky pri vstupe do cintorína, alebo kdekoľvek na cintoríne alebo za jeho múrmi. Prosíme Vás, ak vám robí problém zaniesť vyhorené kahance do kontajnera, aby ste si ich zobrali domov a doma dali do odpadu. Blížia sa sviatky, kedy je na cintorínoch zvýšený pohyb návštevníkov, prosíme Vás, dodržujte tu poriadok, ani doma si odpad nehádžete na zem pod nohy. Je to vizitka nás všetkých.