Aktuality

Vývoz

Oznamujeme občanom, že kontajner na veľkoobjemový odpad bude na zbernom dvore v našej obci pristavený v piatok 9. apríla 2021 v poobedňajších hodinách. Môžete sem v piatok odpoludnia v čase od 12.00 do 18.00 hod. alebo v sobotu dopoludnia od 8.00 do 14.00 hod. vyviezť odpad, ktorý sa v obci bežne neseparuje. Na zberný dvor je do odvolania zakázané vyvážať stavebnú suť.

Vývoz TKO

Oznamujeme, že v štvrtok 8. apríla 2021 bude v našej obci vývoz TKO. Budú vyvezené len nádoby so zelenými nálepkami pre rok 2021. Zároveň sa zakazuje k odpadovým nádobám vykladať odpad vo vreciach. Tí občania, ktorí nemajú uhradené poplatky za odpad na rok 2021 nebudú mať odpad vyvezený.

Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín 420 oznamuje rodičom detí predškolského veku, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez prítomnosti detí v dňoch:  

                        19. apríla od 12.00 – 16.00 hod  a  20. apríla od 9.30 – 13.00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy, ktorá bude k dispozícii od pondelka 12. 4. 2021. S podpísanou prihláškou od oboch rodičov, rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom k nahliadnutiu sa dostaví v stanovených termínoch do budovy školy k zápisu dieťaťa do 1. ročníka.

Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, k prihláške treba doložiť písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zápis bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. Zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní a dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom.

Podrobné informácie o zápise nájdu rodičia na webovej stránke školy.  

Kniha Záhoria

Záhorská knižnica v Senici spolu s ďalšími spoluorganizátormi pripravili už 12. ročník ankety Kniha Záhoria 2019 - 2020. Cieľom je spropagovať knihy, ktoré vyšli na Záhorí alebo sa Záhoria svojím obsahom či prostredníctvom autora týkajú. Nominované knihy a hlasovanie sa nachádzajú na samostatnom webe, ktorý bol Knihe Záhoria zriadený. Naši obyvatelia majú medzi nominovanými knihami svoje zastúpenie –  Milan Richter: Storočie, kruté storočie, považujeme preto za dôležité spropagovať hlasovanie medzi obyvateľmi. I táto kniha sa môže stať Knihou Záhoria 2019 – 2020. Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 30. apríla 2021. Platí, že jeden človek môže odovzdať len 1 hlas. Duplicitné hlasy budú vyradené

prelink banneru: http://kz2020.zahorskakniznica.eu/index.php/nominovane-knihy

Prianie

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov 2021

TJ Unín

TJ Unín prosí o zaslanie 2 % z dane. Tlačivo v prílohe.

Oznam

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 1. apríla 2021 bude Obecný úrad Unín celý deň zatvorený.

Oznam

Oznamujeme občanom, že v sobotu 3. apríla 2021 bude zberný dvor otvorený od 9.00 do 12.00 hod.  Môžete  tam zaviezť staré šatstvo, elektrospotrebiče, oleje a železo. Zakazuje sa tam do odvolania vyvážať stavebná suť.

Ponuka

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude v štvrtok 1. apríla 2021 o 14:00 hod. pred pohostinstvom v Uníne predávať nasledovný tovar: vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky, kačacie diely, droby, nekŕmená kačica farmárska s drobmi, sliepky a kohúty, domáce kurence a kuracie diely, morčacie prsia, stehná, krídla, domáce vajíčka. Paštéty TOP-Farm: Foie gras s tokajským vínom – 5,50 €/ks, Kačacia paštéta s brusnicami – 2,60 €/ks, Kuracia paštéta s pečeňou – 2,30 €/ks, Kačacia paštéta foie gras – 3,30 €/ks, Bravčová pečeňová paštéta – 2,20 €/ks, AKCIA: Kačacia pečienka mrazená za 23,00 €/kg,  kačacie droby mrazené za 2,50 €/kg,  morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg, kuracie krídla mrazené za 1,50 €/kg, kuracie srdcia mrazené za 2,80 €/kg, kohút mrazený za 2,90 €/kg a kura prémium mrazené za 3,40 €/kg. Objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce). Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.

COVID 19

Oznamujeme občanom, že v piatok 2. apríla 2021 sa bude v Kultúrnom dome Unín v čase od 8.00 do 15.00 hod. testovať na COVID 19. Obedňajšia prestávka bude od 12.00 do 12.30 hod.