Unínske mažoretky

Dievčatá od 6 do 18 rokov, ktoré sa chcú ešte dodatočne prihlásiť do krúžku unínskych mažoretiek nech prídu v piatok 9.4.2010 do miestnej ľudovej knižnice. Poplatok za hodinu tréningu, ktorá bude vždy raz do týždňa je 0,50 €.