Unínske mažoretky

Unínske mažoretky vyhlasujú nábor nových členiek, ktoré srdečne privítajú v stredu o 16 hod. v Kultúrnom dome Unín. Prihlásiť sa môžu všetky dievčatá od 6 do 18 rokov.

Nezáväzne sa môžu prísť pozrieť i dievčatá, ktoré zaujíma tento druh športu. Hodina tréningu bude raz do týždňa a poplatok za hodinu je 0,50 €. Príďte si zacvičiť formou zábavy a pomôcť tak zviditeľniť našu obec.