TJ Unín

Výbor TJ Unín oznamuje, že na budúcu sobotu, t. j. 11. júla 2020, sa odchádza na družobné stretnutie do Moravan. Vzhľadom na momentálnu situáciu bude prebiehať aj stretnutie v obmedzenom režime a to tak, že odohrá zápas iba A-mužstvo a večer nebude zábava. Žiada, aby sa záujemcovia o družobné stretnutie prihlásili do piatka 3. júla 2020 u p. Petra Reháka.