Telovýchovná jednota Unín

Telovýchovná jednota Unín pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. apríla 2018 o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.