Telovýchovná jednota

Telovýchovná jednota Unín pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské futbalové stretnutia, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne: v sobotu 5. mája 2018 o 10.00 hod. prípravka s TJ Petrova Ves a o 17.00 hod. žiaci s TJ Štefanov. V nedeľu 6. mája 2018 o 14.00 hod. dorast s TJ Štefanov. Príďte povzbudiť naše mužstvá.

Výbor TJ zároveň ďakuje všetkým, ktorí pomohli pri kosení a úprave ihriska.