Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15. mája 2022 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Anastázia Petrášová, rod. Vymyslická vo veku 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 17. mája 2022 a začína o 14.30 hod. svätou omšou v Kostole sv. Michala v Gbeloch.

Česť jej pamiatke