Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 13. februára 2021 zomrela naša spoluobčianka, pani Klára Vlková, rod. Macková, vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude na cintoríne v Uníne v kruhu svojich najbližších.

Česť jej pamiatke