Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7. októbra 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Viliam Bystrický, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Uníne.

Česť jeho pamiatke