Smútočná správa

Oznamujeme, že nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan, pán Branislav Václavek. Zomrel v piatok 14. júna 2019 po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 44 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 21. júna 2019 o 10.00 hod. v Obradnej sieni podebradského cintorína v Podebradoch.

Česť jeho pamiatke