Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 4. januára 2019 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Zita Reháková, rod. Straková, vo veku nedožitých 63 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 8. januára 2019 a začína o 14.30 hod. sv. omšou v kostole v Smolinskom.

Česť jej pamiatke