Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 25. októbra 2018 zomrel bývalý zamestnanec Roľníckeho družstva Petrova Ves, pán Peter Vaculka, vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 31. októbra 2018 o 15.00 hod. na cintoríne v Petrovej Vsi.

Česť jeho pamiatke