Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 26. mája 2018 zomrela po ťažkej chorobe naša bývalá spoluobčianka, pani Zita Mikulíková, rod. Piváková, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 30. mája 2018 o 13.00 hod. v Dome smútku v Senici. Pokračovať bude sv. omšou v Čáčove o 14.00 hod. a pohrebom.

Česť jej pamiatke