Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Prosíme občanov, ktorí sa ešte nesčítali, že 31. marca 2021 je posledný deň na samostatné sčítanie. Zároveň chceme upozorniť, že sčítaní by mali byť všetci občania, ktorí k dátumu 1. januára 2021 mali pridelené rodné číslo, to znamená, že i každé dieťa. Nestačí ak si ich rodičia priznajú, treba ich samostatne spočítať pod ich rodným číslom. Taktiež treba zrátať aj tých občanov, ktorí už zomreli po dátume 1. januára.