Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Od 15. februára 2021 prebieha sčítanie obyvateľov SR. Prosíme občanov, ktorí sa ešte nesčítali a majú možnosť sa sčítať doma prostredníctvom mobilov alebo počítačov, aby sa podľa možnosti čo najskôr sčítali. Do dnešného dňa sa v obci sčítalo len 77 % obyvateľov.